2 klasy, szaty zielone

Gdy zaczyna się jesienne zamieranie przyrody, Kościół kieruje naszą myśl ku życiu wiecznemu. Świątynia, w której się gromadzimy, jest symbolem nieba - domu Bożego, dlatego idziemy do niej z radością. Tu otrzymujemy pouczenie o prawdach Bożych oraz otrzymujemy sakramenty przygotowujące nas na dzień przyjścia Pańskiego. W sakramencie Pokuty Chrystus oczyszcza duszę i wlewa w nią nowe siły na pielgrzymowanie ku wieczności, które trwa bez przerwy wśród codziennych zajęć w domach i warsztatach pracy. Przez Ewangelię Bóg  daje nam udział w swoim Bóstwie, przedsmak niebieskiej chwały.

czytania:

Lekcja        1 Kor 1,4-8
Ewangelia  Mt 9,1-8
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W tym tygodniu przypadają Suche Dni Wrześniowe.

Suche Dni to środa, piątek i sobota obchodzone w Kościele zachodnim co kwartał, na początku lata, jesieni i zimy, a od końca VII w. także wiosny, jako dni modlitwy przebłagalnej, dziękczynnej i błagalnej połączone z postem ścisłym. Należą do najszacowniejszych zwyczajów roku kościelnego i sięgają do najdawniejszej epoki Kościoła rzymskiego - są starsze od Adwentu. Warto zapoznać się z artukułem na stronie: http://jacquesblutoir.blogspot.com/2009/09/msza-trydencka-dawne-przepisy-postne.html

2 klasy, szaty zielone

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną. Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do <pierwszego i największego> przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw; dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Wiązy te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

czytania:

Lekcja         Ef 4,1-6    List do Efezjan napisał św. Paweł z więzienia w Rzymie
Ewangelia   Mt 22,34-46  Po rozstrzygnięciu zagadnienia moralnego Chrystus Pan stawia dogmatyczne. Żydzi uważali, że najwyższym tytułem chwały Mesjasza jest pochodzenie od Dawida. Pan Jezus zwraca uwagę, że to Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, że ten <Pan> ma udział w rządach Bożych, a zatem przewyższa godnością wszystkich ludzi.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Podwyższenie Świętego Krzyża

2 klasy, szaty czerwone

Święto ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz  osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego.
Krzyż święty jest najdoskonalszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.

czytania:

Lekcja          Flp 2,5-11
Ewangelia    J 12,31-38
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy <nędzni i ubodzy>, Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą. Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.

czytania:

Lekcja         Ef 3,13-21
Ewangelia   Łk 14, 1-11
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie św. obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości. Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia i karmi je swoim Ciałem <wydanym na życie świata>. Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, winniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych.

czytania:
 
Lekcja         Gal 5,25-6,10
Ewangelia   Łk 7,11-16
 
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej czyli Częstochowskiej

1 klasy, szaty białe

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.

czytania:

Lekcja             Prz 8,17-24.32-35
Ewangelia       J  2,1-11

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Nie można służyć dwu panom: ciału i duchowi, mamonie i Bogu. Przez wejście do Kościoła dokonaliśmy wyboru, zaciągnęliśmy się do służby Bożej. Gorliwość w tej służbie słabnie z czasem pod wpływem troski o sprawy doczesne. Szukamy najpierw innych rzeczy, a na sprawy Królestwa Bożego nie staje już czasu. Dlatego Kościół przypomina: "Szukajcie naprzód Królestwa Bożego ... a wszystko inne będzie wam przydane". Śpiewy mszalne wysławiają szczęście płynące a wiernego oddania się Bogu.

czytania:

Lekcja          Gal 5,16-24     Wyrazem "duch" św. Paweł określa całe życie nadprzyrodzone człowieka, a wyrazem "ciało" wszystkie egoistyczne skłonności natury ludzkiej skażonej przez grzech pierworodny. "Duch" nie jest zatem u św. Pawła określeniem duszy, a "ciało" nie jest określeniem fizycznego organizmu człowieka.
Ewangelia    Mt 6,24-32      Chrystus nie zaleca lenistwa, lecz gani zbytnią troskę o sprawy materialne, połączone z brakiem ufności w Opatrzność Bożą.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Go to top