2 klasy, szaty zielone

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni. Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła  w gruzach. Zdarzenia te są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie.

czytania:

Lekcja          1 Kor 10, 6-13 św. Paweł nas poucza, że dzieje Starego Testamentu są zapowiedzią i obrazem dziejów Kościoła. Dlatego warto je znać i rozważać.
Ewangelia    Łk 19, 41-47

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

 

W niedziele 22 i 29 lipca oraz 5 sierpnia Mszy św. nie będzie. Następna Msza św. będzie w niedzielę12 sierpnia o zwykłej porze tj. o godzinie 13.30.

2 klasy, szaty zielone

Przez Chrzest staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. W duszach naszych zamieszkał Duch Święty, który budzi w nas tęsknotę, za życiem wiecznym. Aby je osiągnąć, powinniśmy iść za Jego natchnieniami, a nie kierować się pożądliwościami. W dążeniu do życia wewnętrznego powinniśmy okazać większą roztropność i zapobiegliwość od ludzi uwikłanych w sprawach świata. O dobra wieczne się trzeba starać z większą gorliwością niż o zabezpieczenie przyszłości doczesnej. Modlimy się o umiejętność dobrego wykorzystania doczesności dla dobra duszy.

czytania:

Lekcja          Rz 8,12-17
"Abba (Ojcze)" - to modlitwa Chrystusa, wyrażająca żar Jego miłości ku Ojcu; jest ona również najgłębszym wyrazem naszego miłosnego oddania się Bogu.
Ewangelia    Łk 16,1-9
Jezus nie pochwala nieuczciwości włodarza. Stawia jednak za wzór jego przezorność w zabezpieczeniu sobie przyszłości i wzywa, byśmy zabezpieczyli naszą przyszłość wieczną. Z dóbr doczesnych winniśmy tak korzystać, aby pomnażały nasze zasługi.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Stajemy dzisiaj przed Chrystusem królującym po prawicy Ojca i z radością oddajemy Mu hołd. Dziękujemy za to, że wyrwał nas z niewoli grzechu i dał nam wolność dzieci Bożych. Skoro zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo, winniśmy przynosić owoce świętości przez życie prawdziwie chrześcijańskie. Winą wobec Boga są nie tylko czyny złe, lecz również zaniedbanie czynów dobrych. Zbawienie wieczne osiągniemy przez wierne pełnienie woli Bożej, a nie przez same tylko słowa.

czytania:

Lekcja          Rz 6,19-23
Ewangelia    Mt 7,15-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Przez Chrzest Święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu, mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem. Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

czytania:

Lekcja        Rz 6,3-11
Ewangelia  Mk 8,1-9
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko oraz miłość bliźniego. Musimy ją objąć także naszych winowajców. Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie. We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uściski zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta przypomina związek miłości Boga i bliźniego.

czytania:

Lekcja 1P 3,8-15
Ewangelia Mt 5,20-24
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

Dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej
Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera,
 
Ksiądz Jakub Korczak został przed trzema laty wyznaczony do celebrowania Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w parafii MB Częstochowskiej w Wołominie. Obecnie został z tej funkcji odwołany.
Dziękujemy Księdzu Jakubowi za celebrację Mszy Św., mimo trudnych warunków związanych z dojazdem
z parafii w Wielgolesie, następnie z parafii w Duczkach.
Dziękujemy za spotkania z nami i liczne ubogacające rozmowy.
Zapewniamy o serdecznej pamięci w naszych modlitwach. Będziemy upraszać Najświętszą Matkę Bożą by otoczyła Księdza swoją Matczyną opieką. Życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień dalszej  kapłańskiej drogi.
 
                                                                             Wierni z Grupy Tradycji
                                                                             Łacińskiej w Wołominie
 
11 września 2017
 
 
 
 
 
 
Dnia 23 lipca 2017r o godz. 9.00 w naszej kaplicy będzie odprawiona  Msza św. w intencji scholi i ministrantów posługujących do  Mszy św. trydenckiej w Wołominie.
Otaczamy ich modlitwą i prosimy Najświętszą Matkę Bożą by wypraszała wszelkie łaski i Boże Błogosławieństwo dla:
scholi: p .Michała, p. Marii i p. Mirosława i ministrantów: p.Roberta i Błażeja, p. Krzysztofa, p. Janusza i Patryka i p.Rafała jak również tych, którzy kiedykolwiek służyli do Mszy św.: panów Ernesta, Antoniego, Macieja i Kamila.
 
                                                     Wierni z Grupy Tradycji Łacińskiej
                                                     w Wołominie
Dnia 16 lipca 2017r o godz. 9.00 w kaplicy Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie będzie odprawiona Msza św. w NFRR za wszystkich kapłanów,  a zwłaszcza tych dzięki którym jest możliwość jej celebracji w tutejszej parafii.
Prosimy Najświętszą Matkę Bożą o wyjednanie wszelkich łask potrzebnych kapłanom w ich służbie Bogu i ludziom.
Obejmujemy modlitwą dziękczynną naszego Abpa Henryka Hosera, proboszczów naszej parafii Ks.Witolda Gajdę i Ks.Sylwestra Sienkiewicza, celebransów Ks.Jakuba Korczaka i Ks.Mateusza Szewczyka oraz księży którzy udzielali nam wsparcia w potrzebie:
Ks. Proboszcza Arkadiusza Rakoczego i Ks. Michała Włocha,
O. Krzysztofa Stępowskiego i Ks. Wojciecha Pobudkowskiego,
Ks. Grzegorza Idzika i Ks. Tadeusza Siewko,
Ks.Tomasza Połomskiego i Ks. Bartosza Porzezińskiego,
Ks. Kamila Kiełpikowskiego
oraz wszystkich kapłanów odprawiających Mszę św. trydencką w naszej diecezji i Polsce.
                                                           Wierni z Grupy Tradycji Łacińskiej
                                                           w Wołominie
Go to top