2 klasy, szaty zielone

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej. Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom. Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł wskazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia. Módlmy się dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce.

czytania:

Lekcja        Ef 6,10-17
Ewangelia  Mt 18,23-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień. Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski. Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną. Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieski lekarstwo na choroby dusz. Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu.

czytania:

Lekcja        Ef 5,15-21  Duch Święty napełnia serca wiernych wykonawców woli Bożej głęboką radością.
Ewangelia  J 4,46-53   Bóg udziela nam swojej łaski w miarę naszej ufności.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty zielone

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupiona ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godowa szatę łaski uświęconej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie świętym. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniu, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy świętej Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.

czytania:

Lekcja          Ef 4,23-28  Szata jest znakiem godności. Oblec się w nowego człowieka znaczy stać się przez łaskę człowiekiem przebóstwionym, podobnym do Wcielonego Słowa. Chrześcijańska godność wymaga, abyśmy w życiu naśladowali Chrystusa.
Ewangelia    Mt 22,1-14
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Podwyższenie Świętego Krzyża

2 klasy, szaty czerwone

Święto ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz  osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego.
Krzyż święty jest najdoskonalszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.

czytania:

Lekcja          Flp 2,5-11
Ewangelia    J 12,31-38
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

Go to top