W lipcu i sierpmiu 2020r. Msze św. odprawiane będą o godzinie 13.30.

2 klasy, szaty zielone

Cechą charakterystyczną Nowego Testamentu jest przykazanie miłości. Warunkiem zjednoczenia się Chrystusem jest miłość Boga nade wszystko oraz miłość bliźniego. Musimy ją objąć także naszych winowajców. Brak szczerej miłości bliźniego zamyka dostęp do ołtarza, do Komunii św. i do społeczności świętych w niebie. We Mszy uroczystej duchowieństwo wymienia uściski zwany pocałunkiem pokoju. Ceremonia ta przypomina związek miłości Boga i bliźniego.

czytania:

Lekcja 1P 3,8-15
Ewangelia Mt 5,20-24
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

1 klasy, szaty czerwone

Krwawa ofiara Chrystusa, złożona na krzyżu, otworzyła nam niebo, dlatego Najdroższą Krew nazywamy ceną naszego zbawienia. Jest ona obecna na naszych ołtarzach pod postacią wina przy odnawianiu ofiary krzyżowej. dzisiaj dziękujemy Chrystusowi za wylanie Najdroższej Krwi i prosimy o dopuszczenie do grona zbawionych, którzy uwielbiają Go w niebie.

czytania:

Lekcja          Hbr 9,11-15
Ewangelia    J 19,30-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Tak jak maj poświęcony jest szczególnie Matce Najświętszej, czerwiec Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, tak w lipcu czcimy przede wszystkim Przenajdroższą Krew Chrystusa Pana, przelaną za nas na krzyżu. Wg tradycyjnego kalendarza 1 lipca przypada uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Warto wiedzieć, że nie bez powodu uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej nazywamy Bożym Ciałem. Do reformy liturgii roku ’69 w tym dniu czczone było Ciało Pańskie, podczas gdy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa przypadało osobno – właśnie 1 lipca. Święto to zostało włączone do kalendarza liturgicznego w I połowie XIX wieku. Wielkim propagatorem kultu Przenajdroższej Krwi był Kasper del Bufalo, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Twierdził, że w sytuacji ataków na Kościół i prawdy wiary potrzeba odnowić chwałę Krzyża Zbawiciela. W 1822 r. uzyskał on zgodę na obchodzenie liturgiczne święta 1 lipca we wszystkich domach założonego stowarzyszenia. W 1849 r. papież bł. Pius IX dekretem Redempti sumus rozszerzył obchód tego święta na cały Kościół. Do szczególnego kultu Przenajdroższej Krwi zachęcał papież św. Jan XXIII, który poświęcił tej tematyce specjalny list apostolski Inde a primis, zalecając w nim rozszerzenie nabożeństwa ku czci Krwi Pana Jezusa. Na wspomniany dokument podczas swoich katechez powoływał się również św. Jan Paweł II. W Ewangelii z uroczystości rozważamy chwilę śmierci Chrystusa oraz moment, gdy po przebiciu boku przez setnika wypłynęła krew i woda. Z kolei w Ofertorium Kościół modli się: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestniczeniem we Krwi Chrystusowej?”. Oprócz przypadającej 1 lipca uroczystości drugą szczególną formą lipcowego uczczenia Przenajdroższej Krwi jest odmawianie  Litanii do Krwi Chrystusa. Szkoda że dawny zwyczaj codziennego odmawiania litanii zniknął z naszych kościołów, na szczęście litanię tę można znaleźć w każdej katolickiej książeczce do modlitwy. Mamy zwyczaj odmawiać tę litanię w czasie adoracji w Ciemnicy podczas Triduum Paschalnego. Każdy dzień lipca jest ku temu równie dobrą okazją.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Źródła:

Lipiec – miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej, http://www.apokalipsa.info.pl/index_049.htm.
Uroczystość Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa, liturgia.bydgoszcz.pl.

2 klasy, szaty zielone

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależności do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę . Doświadczenia spotykają również Kościół - łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę. Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji.
 
czytania:
Lekcja        Rz 8,18-23
Ewangelia  Łk 5,1-11
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Piątek po 2 Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

1 klasy, szaty białe

Źródłem tajemnic Chrystusowych jest miłość ku Ojcu i ku ludzkości. Symbolem miłości Słowa Wcielonego jest Jego przebite Serce. Niestety, ludzkość odpłaca Zbawicielowi zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą. Nakłada to na nas obowiązek wynagradzania. Obowiązek ten przypomina światu św. Małgorzata Maria Alacoque, zaszczycona w roku 1675 objawieniami Najświętszego Serca. Święto Najświętszego  Serca Jezusowego na prośby polskich biskupów ustanowił papież Klemens XIII w roku 1765, a w roku 1856 papież Pius IX rozciągnął je  na cały Kościół. Papież Pius XI polecił odmawiać w tym dniu akt zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, We Mszy świętej wysławiamy wielkość miłości Chrystusowej i wypraszamy sobie ducha wynagrodzenia.

Mszę o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawia się także w pierwsze piątki miesiąca w łączności z nabożeństwem wynagradzającym.

czytania:
Lekcja         Ef 3,8-12,14-19
Ewangelia   J 19,31-37
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963