2 klasy, szaty białe

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa "posłusznego aż do śmierci". Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga.
 
czytania:
Lekcja        1 P 2,11-19
Ewangelia  J 16,16-22
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

2 klasy, szaty białe

Niedziela dzisiejsza nazywa się często "Niedzielą Dobrego Pasterza". W ciągu czterdziestodniowego pobytu na ziemi po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się często Apostołom i mówił z nimi o "Królestwie Bożym", to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie św. Piotra i jego następców, sam pozostając niewidzialnym "Pasterzem i strażnikiem dusz". W ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie Pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem-Pasterzem i Jego owieczkami.

czytania:
Lekcja        1 P 2,21-25
Ewangelia  J 10,11-16
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Św. Pankracego
1 klasy, szaty białe

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: "niedziela po zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej. W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.

czytania:
Lekcja        1 J 5,4-10 Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy sakramenty staje się świadectwem wiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.  
Ewangelia  J 20,19-31
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Św. Piotra
1 klasy, szaty białe

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawnej nowo ochrzczeni ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywała się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył właściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego Testamentu i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca mlekiem i miodem".

czytania:
Lekcja        Dz 10,37-43
Ewangelia  Łk 24,13-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
1 klasy, szaty białe

W Niedzielę Wielkanocną zachował się pierwotny zwyczaj odprawiania dwu Mszy świętych: jednej na zakończenie nocnej Wigilii i drugiej przed południem. W tej drugiej Mszy Triumfalna radość wielkanocna dochodzi do szczytu. Czterokrotnie powtarza się zdanie: " na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus". Zbawiciel, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, wyzwolił spod władzy śmierci, szatana i grzechu i  umożliwił nam przejście do nowego życia. Zjednoczeni z Jezusem cieszymy się Jego zwycięstwem.

czytania:
Lekcja        1 Kor 5,7-8 W Starym Testamencie przed Wielkanocą usuwano z domów chleb kwaszony. Baranka paschalnego wolno było spożywać tylko z chlebem przaśnym - niekwaszonym. Chrystus, nasz Baranek paschalny, został na krzyżu ofiarowany za wszystkich. Ofiara Jego trwa. Aby brać w niej pełny udział, trzeba usunąć ze swojego życia kwas grzechu.
Ewangelia  Mk 16,1-7
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W drugą Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziele Palmową) tj. 25.03.2018r. Msza Święta w Formie Nadzwyczajnej wyjątkowo odbędzie się o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

Dekretem Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej
Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera,
 
Ksiądz Jakub Korczak został przed trzema laty wyznaczony do celebrowania Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w parafii MB Częstochowskiej w Wołominie. Obecnie został z tej funkcji odwołany.
Dziękujemy Księdzu Jakubowi za celebrację Mszy Św., mimo trudnych warunków związanych z dojazdem
z parafii w Wielgolesie, następnie z parafii w Duczkach.
Dziękujemy za spotkania z nami i liczne ubogacające rozmowy.
Zapewniamy o serdecznej pamięci w naszych modlitwach. Będziemy upraszać Najświętszą Matkę Bożą by otoczyła Księdza swoją Matczyną opieką. Życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień dalszej  kapłańskiej drogi.
 
                                                                             Wierni z Grupy Tradycji
                                                                             Łacińskiej w Wołominie
 
11 września 2017
 
 
 
 
 
 
Dnia 23 lipca 2017r o godz. 9.00 w naszej kaplicy będzie odprawiona  Msza św. w intencji scholi i ministrantów posługujących do  Mszy św. trydenckiej w Wołominie.
Otaczamy ich modlitwą i prosimy Najświętszą Matkę Bożą by wypraszała wszelkie łaski i Boże Błogosławieństwo dla:
scholi: p .Michała, p. Marii i p. Mirosława i ministrantów: p.Roberta i Błażeja, p. Krzysztofa, p. Janusza i Patryka i p.Rafała jak również tych, którzy kiedykolwiek służyli do Mszy św.: panów Ernesta, Antoniego, Macieja i Kamila.
 
                                                     Wierni z Grupy Tradycji Łacińskiej
                                                     w Wołominie
Dnia 16 lipca 2017r o godz. 9.00 w kaplicy Parafii MB Częstochowskiej w Wołominie będzie odprawiona Msza św. w NFRR za wszystkich kapłanów,  a zwłaszcza tych dzięki którym jest możliwość jej celebracji w tutejszej parafii.
Prosimy Najświętszą Matkę Bożą o wyjednanie wszelkich łask potrzebnych kapłanom w ich służbie Bogu i ludziom.
Obejmujemy modlitwą dziękczynną naszego Abpa Henryka Hosera, proboszczów naszej parafii Ks.Witolda Gajdę i Ks.Sylwestra Sienkiewicza, celebransów Ks.Jakuba Korczaka i Ks.Mateusza Szewczyka oraz księży którzy udzielali nam wsparcia w potrzebie:
Ks. Proboszcza Arkadiusza Rakoczego i Ks. Michała Włocha,
O. Krzysztofa Stępowskiego i Ks. Wojciecha Pobudkowskiego,
Ks. Grzegorza Idzika i Ks. Tadeusza Siewko,
Ks.Tomasza Połomskiego i Ks. Bartosza Porzezińskiego,
Ks. Kamila Kiełpikowskiego
oraz wszystkich kapłanów odprawiających Mszę św. trydencką w naszej diecezji i Polsce.
                                                           Wierni z Grupy Tradycji Łacińskiej
                                                           w Wołominie
Go to top