2 klasy, szaty zielone

W przypowieści o  faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych to - przejaw pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże. Natomiast kto się wywyższa, będzie potępiony.

czytania:

Lekcja          1 Kor 12, 2-11 Duch Święty nadal działa w Kościele, obdarzając świętych rozmaitymi charyzmatami. Są one potwierdzeniem obecności Boga w Kościele.
Ewangelia    Łk 18, 9-14

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top