2 klasy, szaty zielone

Każda niedziela przypomina Zmartwychwstanie Pańskie i Sakramenty z nim związane. Dzisiejsza niedziela przypomina nam to szczególnie  wyraźnie. Jako lekcję czytamy świadectwo św. Pawła o Zmartwychwstaniu, a w ewangelii wspominamy cud Zbawienia, który ma znaczenie symboliczne. Kościół powtarza przy każdym Chrzcie gest, którym Chrystus uzdrowił głuchoniemego, jako znak otwarcia uszu na słowo Boże i ust na Jego chwałę. W niedzielę gromadzimy się w domu Bożym i w Eucharystii otrzymujemy moc i odwagę.
 
czytania:
 
Lekcja          1 Kor 15, 1-10
Ewangelia    Mk 7, 31-37

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top