2 klasy, szaty zielone

Słowa Chrystusa: "Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie" odnoszą się one do wszystkich dzieci Kościoła.

W Starym Testamencie obowiązywały te same przykazania, w ludziach tkwiły te same namiętności, a nie mieli oni Sakramentów świętych i wszystkich łask, jakie one przynoszą. Dzisiaj Chrystus staje przed nami jako pośrednik Nowego Przymierza doskonalszego niż Stary i jako miłosierny Samarytanin, który pochyla się nad duszą ludzką, obrabowaną w łaski i poranioną, aby ją uzdrowić.

czytania:

Lekcja          2 Kor 3,4-9      Apostołowie, ich następcy biskupi i kapłani oraz wszyscy chrześcijanie pełnią służbę, która przewyższa wszystkie godności Starego Testamentu.
Ewangelia    Łk 10,23-37    Zasada moralności chrześcijańskiej jest bardzo prosta, lecz wymagająca: miłości Boga nade wszystko oraz miłości wszystkich ludzi.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top