2 klasy, szaty zielone

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną. Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do <pierwszego i największego> przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw; dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Wiązy te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

czytania:

Lekcja         Ef 4,1-6    List do Efezjan napisał św. Paweł z więzienia w Rzymie
Ewangelia   Mt 22,34-46  Po rozstrzygnięciu zagadnienia moralnego Chrystus Pan stawia dogmatyczne. Żydzi uważali, że najwyższym tytułem chwały Mesjasza jest pochodzenie od Dawida. Pan Jezus zwraca uwagę, że to Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, że ten <Pan> ma udział w rządach Bożych, a zatem przewyższa godnością wszystkich ludzi.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top