Podwyższenie Świętego Krzyża

2 klasy, szaty czerwone

Święto ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świętego zrabowanego przez Persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz  osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego.
Krzyż święty jest najdoskonalszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w świątyniach i domach katolickich.

czytania:

Lekcja          Flp 2,5-11
Ewangelia    J 12,31-38
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top