2 klasy, szaty zielone

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupiona ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godowa szatę łaski uświęconej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie świętym. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniu, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy świętej Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.

czytania:

Lekcja          Ef 4,23-28  Szata jest znakiem godności. Oblec się w nowego człowieka znaczy stać się przez łaskę człowiekiem przebóstwionym, podobnym do Wcielonego Słowa. Chrześcijańska godność wymaga, abyśmy w życiu naśladowali Chrystusa.
Ewangelia    Mt 22,1-14
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top