2 klasy, szaty zielone

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień. Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski. Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną. Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieski lekarstwo na choroby dusz. Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu.

czytania:

Lekcja        Ef 5,15-21  Duch Święty napełnia serca wiernych wykonawców woli Bożej głęboką radością.
Ewangelia  J 4,46-53   Bóg udziela nam swojej łaski w miarę naszej ufności.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top