2 klasy, szaty zielone

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej. Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom. Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł wskazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia. Módlmy się dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce.

czytania:

Lekcja        Ef 6,10-17
Ewangelia  Mt 18,23-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top