Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada

1 klasy, szaty białe

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych "ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków" ze wszystkich stanów i zawodów. Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszki już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości. Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych obchodzono na Wschodzie już w IV wieku. Na Zachodzie zbiorowy kult świętych rozpoczął się od poświęcenia dawnego Panteonu na kościół Matki Bożej i wszystkich świętych męczenników w dniu 13 maja 608 roku. W następnym wieku  zmieniono tytuł świątyni na kościół Matki Bożej, męczenników i wszystkich sprawiedliwych. Wreszcie w roku 835 papież Grzegorz IV wyznaczył dzień 1 listopada na uroczystość Wszystkich Świętych.
 
czytania:
Lekcja         Ap 7,2-12
Ewangelia   Mt 5,1-12
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top