22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Swiętego
2 klasy, szaty zielone
 
Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać "aż do dnia Jezusa Chrystusa", to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół  modli się o nieustanny wzrost w świętości dla wszystkich swoich wyznawców. Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuję się do miłosierdzia Bożego i wyprasza sobie łaskę dobrej  modlitwy, która zostałaby wysłuchana. W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obwiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boga i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
 
czytania:
Lekcja        Fip 1,6-11
Ewangelia  Mt 22,15-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top