1 klasy, szaty białe

Imię Michał znaczy "Któż jak Bóg". Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami.Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatani wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym. Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznice konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.

czytania: Lekcja Ef 3,13-21

Ewangelia Łk 14, 1-11 Życie nadprzyrodzone ma taką wartość, że trzeba ponieść wszelkie ofiary, aby je zachować. Bóg daje nam Aniołów jako strażników tego życia.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top