Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny

2 klasy, szaty białe

Według przepisów Starego Testamentu każdy pierworodny chłopiec należał do Boga. Rodzice musieli go przedstawić w świątyni i wykupić składając na ofiarę baranka lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej procesji ku czci Chrystusa - światłości świata, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Z Jerozolimy  zwyczaj odbywania procesji przeszedł do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód. Poświęcenie świec powstało później.Świece te stanowią skramentale rzeczowe. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Bożej Gromnicznej".

 

czytania:

Lekcja        Mi  3,1-4 Przyjście Chrystusa do świątyni rozpoczyna dzieło oczyszczenia i uświęcenia  zapowiedziane przez Proroków.

Ewangelia  Łk 2,22-32

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań

Go to top