2 klasy, szaty zielone

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów odkupienia: Sąd Ostateczny. "Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego", dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu.

czytania:

Lekcja     Kol 1,9-14

Ewangelia  Mt 24,15-35

Chrystus Pan zapowiada dwa wydarzenia: zburzenie Jerozolimy i koniec świata. Pierwsza zapowiedź spełniła się w roku 70. Po długim oblężeniu, pełnym niewymownych cierpień, Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i zrównana i ziemią. Dokładne spełnienie się pierwszej części proroctwa jest rękojmią, iż spełni się również druga część. Nadejdzie koniec świata i sąd. Najlepszym sposobem przygotowania się do niego jest życie prawdziwie chrześcijańskie.

Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top