Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej

1 klasy, szaty fioletowe

W liturgii adwentowej rozbrzmiewa okrzyk "Veni - Przyjdź". Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swioch wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienine duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. "Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie". W sekcie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.

czytania:
Lekcja        Rz 13,11-14
Ewangelia  Łk 21,25-33
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top