Wyraz adwent (po łacinie adwentus) znaczy  przyjście. Kośćiół święty oznacza tą nazwą okres przygotowania na przyjście Pańskie.
 
Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twojej Chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić; daj nam, byśmy przy pełnym majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli znieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe oduszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki.
                                                                                                                                                                        (Ze starożytnej prefacji)
 

 

Go to top