Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
1 klasy, szaty fioletowe

Liturgię Wigilii Bożego Narodzenia przenika radość bliskiego już święta. W lekcji św. Paweł streszcza naukę o Osobie Zbawiciela: "Syn Dawida według ciała, Syn Boży w mocy". W Betlejem rozpoczyna On ziemską pielgrzymkę, która zaprowadzi Go na krzyż i do Zmartwychwstania. Bramy Kościoła są otwarte na wejście niebieskiego Króla. Trzeba otworzyć przed Nim bramy naszych dusz. Wigilia to ostatni dzień przygotowania. Godnym i serdecznym przyjęciem naprawmy zniewagę, której Jezus doznał w Betlejem i doznaje poprzez wieki od tych, którzy Go nie przyjmują.

czytania:
Lekcja        Rz 1,1-6
Ewangelia  Mt 1,18-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top