Przez tajenmicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
                                                                                                                                                        (z prefacji o Bożym Narodzeniu)
Go to top