2 klasy, szaty białe

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy "Wśród nocnej ciszy", przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hoły. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela - krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus "przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą". Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wysławiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.
 
czytania:
Lekcja        Gal 4,1-7 Św. Paweł poucza nas, że Wcielenie Syna Bożego przyniosło nam łaskę przybrania za dzieci Boże i prawo do udziału w Królestwie Bożym. 
Ewangelia  Łk 2,33-40
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top