Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
2 klasy, szaty fioletowe

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Suche Dni Wiosenne przypadające w Wielkim Poście mają umocnić w nas ducha tego okresu, który w całości poświęcony jest skupieniu. W czytaniach dzisiejszych stają przed nami Mojżesz i Eliasz, poszczący przez 40 dni, oraz Niniwici, którzy przez szczerą pokutę otrzymali przebaczenie. W ewangelii Chrystus ostrzega dusze oczyszczone przed powtórnymi atakami szatana. Jako główny znak Boskiego posłannictwa Chrystus Pan zapowiada "znak Jonasza proroka", to jest zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci.

czytania:
Lekcja        Wj 24,12-18,  3 Krl 19,3-8
Ewangelia  Mt 12,38-50
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

Go to top