Stacja u Dwunastu Apostołów
2 klasy, szaty fioletowe

"Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył". Nieochrzczonym Bóg udziela życia nadprzyrodzonego w sakramencie Chrztu świętego, pokutującym chrześcijanom w sakramencie Pokuty. Wielki Post to przygotowanie do owocnego przyjęcia tych sakramentów.

czytania:
Lekcja        Ez 18,20-23 Przez grzech ciężki człowiek traci wszystkie swoje zasługi. Może jednak odzyskać je przez szczere nawrócenie się do Boga. Odpuściwszy człowiekowi grzechy, Bóg o nich już nie pamięta.
Ewangelia  J 5,1-15 Paralityk oczekujący uzdrowienia od 38 lat to obraz nałogowego grzesznika, który nie znajduje w sobie siły do poprawy. 
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top