1 klasy, szaty fioletowe

Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament już przyjęli. Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości. Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony. Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach.

czytania:

Lekcja        Ef 5,1-9
Ewangelia  Łk 11,14-28
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top