Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego

1 klasy, szaty fioletowe lub różowe

Z dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się druga połowa Wielkiego Postu. Połowa trudu i umartwienia wielkopostnego minęła, szybko zbliża się Wielkanoc z obfitością łask płynących z Chrztu i Eucharystii. Dlatego teksty dzisiejszej Mszy świętej tchną radością. Kościół święty, nowa Jerozolima, cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, którymi obdarza swe dzieci.
W średniowieczu nazywano dzisiejszą niedzielę niedzielą róż, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami róży. Do dzisiaj Ojciec święty poświęca w tę niedzielę złotą róże, którą ofiarowuje osobie zasłużonej dla Kościoła.

czytania:

Lekcja        Gal 4,22-31 Wypadki z życia Abrahama były rzeczywistym proroctwem i mają znaczenie symboliczne. Niewolnica Agar przedstawia Stary Testament, przywiązany do litery prawa. Żona Abrahama Sara wyobraża  Nowy Testament, kierujący się miłością.
Ewangelia  J 6,1-15
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top