Św. Józefa, Oblubieńca N. M. P.
Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego

1 klasy, szaty białe

Ewangelia nazywa św. Józefa "mężem sprawiedliwym". Stopień tej sprawiedliwości, czyli świętości, był bardzo wysoki, skoro Bóg wybrał go na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna. Ewangelia ukazuje jego doskonałe poddanie woli Bożej oraz poświęcenie dla Jezusa i Maryi. Św. Józef jest wzorem ojca rodziny.
W Kościele wschodnim czczono św. Józefa w oktawie Bożego Narodzenia już w VIII wieku. Na Zachodzie jego kult rozpoczął się znacznie później i był związany z rozmaitymi datami. Datę 19 marca ustalono w XV wieku. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem całego Kościoła , a Jan XXIII umieścił jego imię w kanonie Mszy świętej.

czytania:

Lekcja        Syr 45,1-6
Ewangelia  Mt 1,18-21
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top