Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
1 klasy, szaty białe

W Niedzielę Wielkanocną zachował się pierwotny zwyczaj odprawiania dwu Mszy świętych: jednej na zakończenie nocnej Wigilii i drugiej przed południem. W tej drugiej Mszy Triumfalna radość wielkanocna dochodzi do szczytu. Czterokrotnie powtarza się zdanie: " na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus". Zbawiciel, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, wyzwolił spod władzy śmierci, szatana i grzechu i  umożliwił nam przejście do nowego życia. Zjednoczeni z Jezusem cieszymy się Jego zwycięstwem.

czytania:
Lekcja        1 Kor 5,7-8 W Starym Testamencie przed Wielkanocą usuwano z domów chleb kwaszony. Baranka paschalnego wolno było spożywać tylko z chlebem przaśnym - niekwaszonym. Chrystus, nasz Baranek paschalny, został na krzyżu ofiarowany za wszystkich. Ofiara Jego trwa. Aby brać w niej pełny udział, trzeba usunąć ze swojego życia kwas grzechu.
Ewangelia  Mk 16,1-7
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top