Stacja u Św. Piotra
1 klasy, szaty białe

Cała oktawa Wielkanocna ma charakter świąteczny. Dawnej nowo ochrzczeni ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywała się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. W lekcji słyszymy jego głos. Jest to świadectwo człowieka, który osobiście obcował z Chrystusem zmartwychwstałym. Uczniom zdążającym do Emaus sam Chrystus tłumaczył właściwe znaczenie proroctw mesjańskich Starego Testamentu i dał się im poznać przy łamaniu chleba. Nam również ukazuje się Zmartwychwstały pod sakramentalnymi postaciami i obdarza nas duchową radością, której obrazem była ziemia "opływająca mlekiem i miodem".

czytania:
Lekcja        Dz 10,37-43
Ewangelia  Łk 24,13-35
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top