Stacja u Św. Pankracego
1 klasy, szaty białe

Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: "niedziela po zdjęciu białych szat". Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej. W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.

czytania:
Lekcja        1 J 5,4-10 Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy sakramenty staje się świadectwem wiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.  
Ewangelia  J 20,19-31
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top