2 klasy, szaty białe

Niedziela dzisiejsza nazywa się często "Niedzielą Dobrego Pasterza". W ciągu czterdziestodniowego pobytu na ziemi po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się często Apostołom i mówił z nimi o "Królestwie Bożym", to znaczy o Kościele, który założył. W tych również dniach dał Zbawiciel Kościołowi najwyższego pasterza w osobie św. Piotra i jego następców, sam pozostając niewidzialnym "Pasterzem i strażnikiem dusz". W ewangelii sam Chrystus Pan nazywa siebie Pasterzem, a Kościół swój nazywa owczarnią. Jako owieczki Chrystusowe korzystamy z zasobów tej owczarni. W Komunii świętej nawiązuje się najściślejsza jedność między Chrystusem-Pasterzem i Jego owieczkami.

czytania:
Lekcja        1 P 2,21-25
Ewangelia  J 10,11-16
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top