2 klasy, szaty białe

Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa "posłusznego aż do śmierci". Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga.
 
czytania:
Lekcja        1 P 2,11-19
Ewangelia  J 16,16-22
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top