2 klasy, szaty białe

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy. Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.
 
czytania:
Lekcja        Jk 1,17-21
Ewangelia  J 16,5-14
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top