2 klasy, szaty białe

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej i umocnienie naszych dusz łaską niebieską. Duch Święty zawsze udziela Kościołowi sił potrzebnych do złożenia świadectwa Chrystusowi, zwłaszcza w chwilach prześladowań.
 
czytania:
Lekcja         1P 4,7-11
Ewangelia   J 15,26-16,4 Duch Święty zawsze udziela Kościołowi sił potrzebnych do złożenia świadectwa Chrystusowi, zwłaszcza w chwilach prześladowań.
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top