1 klasy z oktawą, szaty czerwone

W dniu Pięćdziesiątnicy około godziny 9 przed południem Duch Święty zstąpił pod postacią wichru i ognia na uczniów zgromadzonych w wieczerniku. Msza świąteczna odprawiana w porze przedpołudniowej jest uroczystym obchodem rocznicy tego wydarzenia. Świadomi swojej słabości prosimy Ducha Świętego, aby umocnił to, czego dokonał w nas przez sakramenty Chrztu i Bierzmowania i nieustannie obdarzał nas swoimi natchnieniami.

czytania:

Lekcja          Dz 2, 1-11 Dar języków jest potwierdzeniem powszechnej misji Kościoła. Wszystkie narody są wezwane do słuchania Dobrej Nowiny.
Ewangelia    J 14, 23-31
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top