Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1 klasy, szaty białe

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest podstawą religii chrześcijańskiej. Prawda ta jest tajemnicą wiary, która została objawiona w zaraniu Nowego Przymierza między Bogiem a ludzkością. Odsłania nam ona tajemnicze życie Boże, którego uczestnikami stajemy się przez Chrzest święty. Cały kult Kościoła dąży do uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego. Odrębne święto zostało wprowadzone w IX wieku, a w wieku XIV rozciągnięte na cały Kościół. We Mszy św. wielbimy niezgłębioną tajemnicę i dziękujemy za miłosierdzie okazane nam w dziele Odkupienia.

czytania:

Lekcja           Rz 11,33-36 Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, podobnie jak wszystkie tajemnice wiary, nie jest sprzeczna z naszym rozumem, lecz przewyższa nasze zdolności poznawcze.
Ewangelia    Mt 28, 18-20 Chrzest święty czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i uczestnikami tajemniczego życia Trójcy Przenajświętszej.

1 niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2 klasy, szaty zielone

Postepowanie Boga wobec rodzaju ludzkiego jest wzorem naszego stosunku do bliźnich. Mamy być miłosierni jak Ojciec nasz niebieski. Miłość okazana bliźnim jest probierzem miłości ku Bogu. Ponieważ w tę niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Mszę z niedzieli odprawia się w tygodniu, w dniu wolnym od święta.

czytania:

Lekcja          1J 4,8-21
Ewangelia    Łk 6,36-42
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top