1 klasy, szaty białe

Rocznica ustanowienia Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek, zbyt bliski jest męki i śmierci Chrystusa, aby można było oddać się uczuciom niezmąconej radości. Dlatego w pierwszy czwartek po zakończeniu okresu Wielkanocnego zostało ustanowione specjalne święto, którego celem jest okazanie wdzięczności Bogu za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i za wszystkie łaski, które nieustannie spływają z Niego na Kościół. Do ustanowienia święta Bożego Ciała przyczyniły się prośby św. Julianny z Cornillon (Ɨ1258). Na cały Kościół rozciągnął je papież Urban IV. Procesję dodano w XV wieku. Teksty mszalne przypominają nam, że Eucharystia jest przede wszystkim ofiarą uobecniającą krzyżową śmierć Pana Jezusa oraz pokarmem dusz podtrzymującym nas w drodze do wiecznej ojczyzny. Eucharystia jest również najgłębszym wyrazem jedności Kościoła. Kto godzi w jedność Kościoła, urąga Eucharystii.

czytania:

Lekcja          1 Kor 11,23-29 Św. Paweł zapewnia nas, że udział we Mszy świętej jest <zwiastowaniem śmierci Pańskiej>.
Ewangelia    J 6,56-59
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top