2 klasy, szaty zielone

Chrystus wyzwolił nas z niewoli szatana i grzechu i wprowadził do swojego Kościoła. powołanie do Kościoła wiąże się z zaproszeniem na ucztę eucharystyczną i na biesiadę życia wiecznego. Eucharystia nie jest nagrodą, lecz posiłkiem, do którego winni się zbliżać zwłaszcza chorzy i słabi. Udział we Mszy świętej przez Komunię świętą pomaga nam z dnia na dzień wzrastać w łasce Bożej. Kto uchyla się od uczty eucharystycznej, naraża się na utratę życia wiecznego.

czytania:

Lekcja          1 J 3,13-18
Ewangelia    Łk 14,16-24
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

W dniu 8 Maja 1853 roku Ojciec św. (Pius IX) wyznaczył dzień tj. pierwszą Niedzielą po Trójcy Przenajświętszej, na obchód święta Miłosierdzia Boskiego, dołączając do tego święta odpust zupełny.

Książeczka do Nabożeństwa o Najsłodszyem Sercu Jezusowem. Kraków Staraniem Sióstr Wizytek 1883

Go to top