2 klasy, szaty zielone

Wśród walk i utrapień doczesnego życia przynależności do Kościoła katolickiego jest ostoją naszej ufności. Św. Paweł poucza, że cierpienie jest związane z doczesnością. Człowiek, a z nim całe stworzenie, oczekuje rozciągnięcia owoców Odkupienia na ciało człowieka i na przyrodę . Doświadczenia spotykają również Kościół - łódź Piotrową, w której odbywamy naszą doczesną pielgrzymkę. Modlimy się o pokój potrzebny Kościołowi w pełnieniu jego misji.
 
czytania:
Lekcja        Rz 8,18-23
Ewangelia  Łk 5,1-11
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top