2 klasy, szaty zielone

Przez Chrzest Święty Chrystus zapoczątkował w nas życie nadprzyrodzone. Umarłszy raz dla grzechu, mamy prowadzić życie nowe, w którym nie ma już kompromisów ze złem. Życie takie przekracza ludzkie możliwości. Podtrzymuje je i rozwija łaska Boża, a zwłaszcza Sakrament Ołtarza. Cudowne rozmnożenie chleba opowiedziane w ewangelii jest obrazem rozmnożenia Chleba Eucharystycznego, którym Chrystus karmi wszystkie pokolenia ludzkie, aby nie ustały w drodze.

czytania:

Lekcja        Rz 6,3-11
Ewangelia  Mk 8,1-9
Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963
Go to top