Uczyń Ołtarz Bogu

Już w Starym Testamencie Pan Bóg ściśle określił wyposażenie świątyni i szaty kapłanów oraz polecił je poświęcić. Podobnie Kościół św. posługuje się w liturgii poświęconymi szatami i sprzętami. Najczigodniejszym ze sprzętów liturgicznych jest ołtarz. Jest to kamienny stół ofiarny. Podczas konsekracji biskup zamurowuje w nim relikwie męczenników. Przypomina to zjednoczenie Chrystusa z Jego mistycznymi członkami w sprawowaniu Najświętrzej Ofiary. Ołtarz jest symbolem Chrystusa Pana i dlatego odbiera kult liturgiczny. Kielich i patena,  tj. pozłacany talerzyk, na którym spoczywa hostia, są również uroczyście konsekrowane. Naczynia te powinny posiadać również
wartość artystyczną. Przygotowując kielich do Mszy św. kapłan zawiesza na min puryfikaterz, tj. mały ręczniczek służący do wycierania kielicha. Patenę z hostią przykrywa czworokątną pałką. Całość okrywa się welonem. Na wierzch kładzie się sztywną torebkę, czyli bursę, zawierającą wewnątrz korporał, czyli mały czworokątny obrusik, na którym spoczywa hostia i kielich w czasie Mszy św. Puryfikaterz, pałkę i korporał sporządza się z lnianego płótna. Mają one bezpośrednią styczność z Najświętszymi Postaciami i mogą być dotykane tylko przez duchownych lub osoby mające specjalne upoważnienie.

 

Oblecze się Kapłan w Szaty Święte

Kapłan składa ofiarę Mszy św. w imieniu Chrystusa Pana i Kościoła. Dlatego wdziewa szaty, które wyrażają jego godność i uzmysławiają wewnętrzne usposobienie, z jakim należy zbliżyć się do ołtarza.
Na głowę i ramiona wkłada kapłan humerał, tj. czworokątną chustę lnianą, która przypomina potrzebę skupienia. Następnie wkłada albę, czyli długą szatę lnianą spadającą aż do kostek. Przypomina ona szaty obmyte we krwi Baranka, o których pisze św. Jan w Księdze Objawienia. Fałdy alby podtrzymuje pasek, będący symbolem powściągliwości. Na lewym ramieniu zawiesza kapłan manipularz. Powstał on z chusty przeznaczonej do ocierania potu i oznacza znój pracy kapłańskiej. Na szyję wkłada kapłan stułę, tj. wąską długą szarfę, która zdobi duszę kałana. Wierzchnią szatą jest ornat. Jest to miękka, obszerna szata, okrywająca cała postać kapłana i symbolizuje pełnię doskonałości, którą kapłan winien osiągnąć. Poza Mszą św. kapłan wkłada kapę, tj. obszerny płaszcz z kapturem, spięty klamrą.

 

Oblubienica w Szacie Różnobarwnej

Stosownie do uroczystości i okresów liturgicznych Kościół mienia barwę szat liturgicznych, aby lepiej wyrazić uczucia dominujące w liturgii. W liturgii rzymskiej używa się 6 barw.

 

ornat-bialy

 

 

Biała, barwa światła, symbol czystości i radości. Używa się jej w święta Pańskie, Matki Bożej, Aniołów, świętych Wyznawców i Dziewic.

 

 

 

 

 

 

 

ornat-czerwony

 

 

Czerwona, barwa ognia, krwi i szat królewskich. Używa się jej w święto Zesłania Ducha Świętego, uroczystości Krzyża świętego, Męczenników i w procesji z palmami.

 

 

 

 

 

 

ornat-zielony

 

 

Zielona, barwa przyrody żywej. Symbol życia i nadziei, występuje w okresach poświątecznych.

 

 

 

 

 

 

 

ornat-fioletowy

 

 

Fioletowa, barwa pokuty i tęsknoty. posługuje się nią Kościół w okresach przygotowania na święta: w Adwencie, Przedpościu i w Wielkim Poście oraz w Wigilie.
ornat-rozowy

Różowa, barwa świtającej jutrzenki, dozwolana jest w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.

 

 

 

 

 

 

 

ornat-czarny

 

 

Czarna, barwa nocy, symbol grzechu i śmierci. używa się jej w Wielki Piątek oraz w Mszach za zmarłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mszał Rzymski Wyd. Pallottinum Poznań 1963

NIHIL OBSTAT Tyniec, dnia 3.VI.1963r. (-) Dominik Michałowski OSB. Cenzor
IMPRIMI POTEST Tyniec, dnia 20.VI.1963r. (-) Mateusz Skibniewski OSB. Przeor
IMPRIMATUR Kraków, dnia 22.VI.1963r. Ɨ Karol Wojtyła Biskup Wikariusz Kapitulny L.128/63

 

 

Go to top